WYKŁADY / WARSZTATY


PRZEŁAMAĆ BARIERY KOMUNIKACYJNE

Jeśli nurtują Państwa następujące pytania:
Czym jest właściwie ubytek słuchu?
Co mogę z tym zrobić/ dla mojego dziecka?
Co mnie czeka w rehabilitacji słuchu i mowy?
Jak wygląda komunikacja z ludźmi w praktyce?

Wraz z Centrum Diagnostyki i Terapii "In Corpore" w Katowicach z wielką przyjemnością pomożemy. Organizujemy warsztaty przedstawiające praktyczne doświadczenia w kontekście pozyskiwania kompetencji lingwistyczych, poruszania się w świecie ludzi słyszących i sposobów łamania barier komunikacyjnych, jak i oferujemy kompleksową pomoc psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną etc.. Więcej informacji na stronie centrumincorpore.pl.

 Wszyscy zainteresowani wykładami / warsztatami mogą kontaktować się bezpośrednio do mnie na adres: ku.swiatu.dzwiekow@gmail.com lub na adres Centrum "In Corpore" info@centrumincorpore.pl.
Serdecznie zapraszamy!

Webinar prowadzony w ramach programu "Dźwięków marzeń" Fundacji Orange
Skrócona wersja "Drogi przez Świat Ciszy" w formie webinar'a jest dostęna na stronie Fundacji Orange (fundacja.orange.pl). Serdecznie zapraszam do obejrzenia.
Materiał dostępny wraz z napisami dla niesłyszących i tłumaczeniem na język migowy.


Wykłady- lista wybranych tematów:

"Droga przez Świat Ciszy"
Historia mojego życia od momentu narodzin poprzez różne ścieżki przystosowania się do warunków świata ludzi słyszących, edukacji jak i życia prywatnego do dnia dzisiejszego, a także wyznaczenie planów na przyszłość. Wykład został podzielony na etapy:
1. Jaki język?
2. Wejście w świat dźwięków
3. Edukacja
4. Komunikacja z ludźmi słyszącymi
5. Czy to już koniec...?

Poziom trudności: niski
Grupa docelowa: rodzice dzieci niesłyszących, logopedzi, pedagodzy, nauczyciele, młodzież etc.
Czas wykładu/warsztatu: 90-110 min


 "Świat oczami niesłyszacego"
Wykład opisujący mechanizm zrozumienia odebranych informacji drogą słuchowo- wzrokową przez osoby niesłyszace na podstawie praktycznych przykładów. Słuchacze przejmą rolę osoby niesłyszącej i poddani zostaną próbie rozwikłania zagadki rozumienia drogą słuchowo- wzrokową. Przedstawiane są akustyczne symulacje słuchu oraz wizulane symulacje odczytywania z ust.

Poziom trudności: wysoki
Grupa docelowa: rodzice dzieci niesłyszących, logopedzi, specjaliści etc.- znający min. podstawy komunikacji z osobami niesłyszącymi

Czas wykładu/warsztatu: 45-60 min


"Edukacja w świecie ciszy"
W trakcie wykładu omawanie są bariery edukacyjne wynikające z ubytku słuchu. Przedstawiane są przykładowe rozwiązania dla nauczycieli, rodziców jak i samych niesłyszących dzieci w celu zapewnienia optymalnych warunków kształcenia edukacyjnego. Horyzont czasowy obejmuje od czasów żłobka po szkołę podstawową aż do szkoły wyższej. Możliwość podziału wykładu na mniejsze części np. dotyczące tylko liceum czy studiów wyższych czy doprecyzowania wykładu dla potrzeb słuchaczy np. wykład dla niesłyszących kandydatów na studia wyższe.

Poziom trudności: średni

Grupa docelowa: rodzice dzieci niesłyszących, młodzież niesłysząca, 
pedagodzy, nauczyciele, psycholodzy etc.
Czas wykładu/warsztatu: 30-90 min (w zależności od rodzaju wykładu)


"Komunikacja w Świecie Ciszy"
Przedstawione zostaną różne metody komunikacji z osobami słyszącymi zarówno z pojedynczą osobą jak i w grupie. Kładziony jest nacisk na dobór optymalnych metod zrozumienia informacji odebranych od rozmówcy (-ów).Poziom trudności: średni/ wysoki

Grupa docelowa: osoby niesłyszący, pedagodzy, psycholodzy etc.
Czas wykładu/warsztatu: 30-45 min (w zależności od rodzaju wykładu)


Referencje: "Dźwięki Marzeń" Fundacji Orange; Konferencja "Moje życie w świecie słyszących"; liczne indywidualne wykłady/ warsztaty dla organizacji pozarządowych jak i zainteresowanych grup na terenie Śląska.